Foto: Hilde Kvammen

Tilsvar til leder for Ørnes bygdelag, og nestleder i Kulturfabrikken

En interpellasjon er min mulighet som kommunestyrerepresentant til å skape debatt og stille spørsmål til ordfører på.


Det har de siste ti årene blitt mindre aktivitet i Meløy kulturhus som eies av Meløy
kommune, og derfor ønsket jeg å stille spørsmål rundt dette temaet.

Poenget med interpellasjonen min var å stille spørsmål om driften av Meløy kulturhus og hva Meløy kommune har til plan for kommunens storstue.

Jeg syns det er svært synd at budskapet i interpellasjonen blir drept ved at
setningene mine blir snudd på hodet og at det påstås at jeg sier at det er Ørnes som
er grunnen til problemene. Dette handler om politikken som er blitt ført de siste
årene, og ikke om Ørnes!

Interpellasjon: Meløy kulturhus til salgs?
Svar på interpellasjon: «Sammen for Meløy – helst uten Ørnes?»

At flere av arrangementene er flyttet fra kulturhuset til Ørnes og ingen andre plasser i
kommunen er det flere eksempler på, men dette er jo kulturkontorets jobb å
organisere. Derfor stiltes det spørsmål om driften til Ordfører.

Jeg har ikke en gang i min interpellasjon eller min tid på talerstolen skrevet eller sagt
noe nedverdigende om hverken plassen Ørnes, Kystbyen eller om folk som bor på
Ørnes, slik som leder i grendelaget på Ørnes fremstiller det. Jeg har heller ikke nevnt
at dette er et problem, og syns det er svært synd at det tolkes slik.

For de av dere som ikke har lest eller har hørt hele min interpellasjon, så roser jeg
jobben som gjøres både i Kulturfabrikken og i Ørneshallen, og det synes jeg fortsatt
dere fortjener honnør for:
«Det er MYE kultur i Meløy, og all honnør til Kulturfabrikken og Ørneshallen
som klarer å oppruste og skape attraktive lokaler, som de i tillegg klarer å fylle
med såpass mye aktivitet som de gjør. Jeg vil berømme den fantastiske
jobben som gjøres ved Kulturfabrikken.»

Så hvordan dette kan oppfattes som kritikk klarer jeg ikke se, men synes det er synd
at det oppfattes som kritikk og at du beskylder meg for å trekke ned Ørnes. Jeg har
ikke lagt noe skyld på Ørnes, eller den jobben som gjøres av lag og foreninger. Dette
er en stor misforståelse.

Det er også uheldig at det dras mange andre elementer inn i saken som i
utgangspunktet ikke tilhører min interpellasjon når du velger å svare på den.
Det hadde vært fint om du kunne holde deg til saken som du kritiserer.

Jeg skjønner og forstår at din rolle som leder i Ørnes Grendelag og nestleder i
kulturfabrikken er å gå «all inn», og du trenger kun å kjempe for saker som angår
Ørnes og Kulturfabrikken, men jeg som lokalpolitikker jobber for hele Meløys 
befolkning og det vil jeg fortsette med å gjøre, også for de som har adresse 8150.

Derfor er akkurat Meløy kulturhus et hus jeg ønsker Meløy kommune skal få et større
eierforhold til, slik at det blir holdt liv i til glede for alle Meløyfjæringer.
Som «grendeuavhengig» lokalpolitiker tar jeg gjerne imot innspill om saker fra alle
grendelag i alle bygder som de vil skal belyses i kommunestyret, og oppfordrer
samtidig alle lokalpolitikere å ha hele Meløy i fokus.

Med vennlig hilsen,
Ingebjørg S. Bjørklund, Meløy Senterparti

 

Debatt
Mediehuset Kulingen AS oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.