Treflisinvasjon ved Meløysjøen på Meløya. Forurensning av treflis langs våre strender. Her på Meløya. Foto: Meløy grendeutvalg

Treflisinvasjon langs våre strandsoner

Skrevet av Hanne Hammernes
24.04.2018 15:32

Dette er brudd på Forurensningslovens paragraf 28, mener grendelagene på Meløy, Støtt og Engavågen og ber nå Meløy kommune om bistand for å få ryddet opp og plassert ansvaret, og har sendt en felles henvendelse til kommunen.

Tilsynelatende over natten en gang etter jul d.å. oppdaget man at det i strandsonene i Sandvika, Støtt og på Meløy hadde samlet seg opp store mengder grove treflisbiter i nokså jevne størrelser, sier grendelagene i sitt brev til kommunen.

 

Ikke lenge etter kom snøen og gjorde det vanskelig å få oversikt over omfanget. Ingen hadde noen ide om hvor flismaterialet kom fra.

 

I brevet beskriver grendelagene situeasjon slik:

På Meløy ligger det et 4 kilometer sammenhengende belte av flis fra Meløysjøen til Kjølsholmen, og jevnt over i mindre strandsoner mellom Meløysund og Meløysjøen, en distanse på 7 kilometer. Vi har mottatt bekymringsmeldinger fra landbruket, da det er funnet spiker i flismaterialet og dette ligger i strandsonen Kråkvikfjæra og utover der dyrene fra to gårder skal beite til sommeren. Forurensningen fyller også støene i det kulturhistoriske havneområdet Meløysjøen hvor det årlig avholdes markedsdagen ”Steinkaimarkedet”, i kombinasjon med Kystmessa i Meløy kirke. Det er observert trefliser i Gåsvær og en del på Støtt. Hendelsen forekom i en periode med sterk østavind og det er nærliggende å tro at forurensningen har kommet ut Glomfjorden, delt seg og 1) gått ut Sildviksundet, forbi fyrlykta i Meløysund og deretter fordelt seg på Gåsværholmene og Støtt og 2) fulgt Meløyfjorden forbi Skjerpa og lagt seg langs etter Meløya.

 

I Sandvika ligger et bredt og tykt flisbelte.

Her har vinden også pisket flisene godt opp på land og blandet seg med tang og gress. Eiere av fritidshus her melder om at det også sommeren i 2017 ble funnet lignende trefliser i Sandvika, men i mindre mengder.

 

Hurtigbåtkaptein Ståle Olsen forteller at han har observert fliser i Rendalen, Sandvika og i Meløysund, men også på Støtt og i fjæra nedenfor Best-stasjonen på Ørnes.

 

Da vi per nå ikke kjenner det fulle omfanget, forbeholder vi oss retten til å ettersende mer detaljert dokumentasjon.

 

Været stopper ikke opp, og dermed fortsetter flisene å forflytte seg, nå i mindre doser.

Grendelagene ønsker å få klarhet i hva som har skjedd, og hvorvidt det er blitt begått miljøkriminalitet, forskyldt eller uforskyldt.

Videre ønsker vi at §28 i Forurensningsloven blir lagt til grunn og at de ansvarlige tar ansvar for at opprydding blir igangsatt snarest, avslutter de tre grendelagene sin henvendelse til Meløy kommune med.