Trist utvikling i Rødøy.

Skrevet av Arild Lorentzen
04.02.2021 12:00 - OPPDATERT 04.02.2021 12:05

Etter å ha fulgt med i Rødøypolitikken i mange år, er det med stor undring jeg må innrømme at jeg ikke skjønner hva som skjer i kommunen. Etter å ha lest om prioriteringene som gjøres i økonomiplan/langtidsbudsjettet blir jeg skremt.

Posisjonen skal bruke 20 mill på å bygge et helsesenter i kommunen. Og når det står ferdig vil det koste mellom 2,7 og 3 mill i årlige driftsutgifter.

Dette kjøres igjennom i kommunestyret uten mål og mening og uten at det er gjort noen form for utredning.

Helsesentret skal inneholde tilbud og helsetjenester som jeg tror det blir vanskelig å få til.  Dette gjøres på tross av Rådmannens og Helse / Omsorgsjefens advarsler. I kommunestyremøtet i feb 2020 ble det fra administrasjonen lagt fram et forslag som omfattet hele kommunen og som blant annet inneholdt renovering av firemannsboligen i Jektvik.Dette ble nedstemt i kommunetyret.  

Det er betenkelig når posisjonen nedprioriterer næringsutvikling og påfører kommunen store utgifter i stedet for næring som vil gi både arbeidsplasser og inntekter.

Det er vel første gangen noe slikt skjer.

Vi har i dag et helse og omsorgstilbud som er helt i øverste sjikte. Vi har to legekontor og to omsorgsentre i kommunen og det fungerer veldig bra. Har kommunen virkelig råd til å bruke 20 mill på å legge ned det som fungerer helt utmerket.

Noen synspunkter og spørsmål fra en som ser kommunepolitikken utenfra.

Første prioritet i investeringsbudsjettet er:  
Helsehus Jektvik med Tannklinikk. Tannklinikken i Rødøy ble nedlagt for 10-15 år siden. Den er i dag biklinikk under Meløy og bemannet 2-3 uker i året. Er dette endret?

2. Psykolog, har kommunen behov for det?Her må det nok samarbeid med institusjoner som har kompetanse på dette.  

3. Samhandling med spesialhelsetjenesten, det regner jeg med er en del av legetjenesten og fungerer utmerket også i dag. Trenger vi et eget hus for dette ?  

4. Dialyse, ja det er en viktig ting, men i dag gjøres det i heimen hos de som har behov for det, eller på omsorgssentrene. Vi er ca. 1250 innbyggere i kommunen, har vi bruk for / råd til dette ?

Det er interessant å se hvilke (POLITIKERE) som går inn for sentralisering.  Etter å ha lest om og hva huset skal inneholde er jeg redd det blir mange mørke vinduer i dette bygget. Det er vanskelig å spå om fremtiden, og hva dette vil føre til. Men når legekontoret på Rødøya er nedlagt og omsorgssenteret er blitt omsorgsboliger, og ambulansebåten er flyttet til helsesentret (Den er jo en del av helsetjenesten) Og de fleste innbyggerne har fastlege i annen kommune er vel alle fornøyde. Det er trist å se at kommunen tæres opp fra innsiden. Godt Nyttår

Arild Lorentsen

Debatt
Kulingen oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.