Debattinnlegg

Tro oss, vi har bare gode intensjoner for dere alle

En valgkamp nærmer seg slutt. I år har det kanskje vært en valgkamp utenom det vanlige. I hvert fall har det vært det for alle oss i Meløy Frie Folkevalgte.


En valgkamp nærmer seg slutt.

Kjære Meløyfjerdinger, da er det snart valg. I år har det kanskje vært en valgkamp utenom det vanlige. I hvert fall har det vært det for alle oss i Meløy Frie Folkevalgte. Ingen av oss har noe politisk erfaring eller inngående kjennskap til de politiske prosessene som ligger bak der vi er i dag. Men vi har de beste ønsker for dere alle og enhver, i hele Meløy kommune – dere må tro oss på det. Vi er i hele vårt hjerte, ekte Meløyfjerdinger alle som en. Men de fleste av oss bærer med seg en byrde – vi bor på Ørnes. Og noen mener nettopp det ekskluderer oss fra å ha ærlige hensikter og bruker det mot oss. Det må vi leve med.

Men tro oss, vi har bare gode intensjoner for dere alle. Men det tok oss ikke lang tid å se at det ikke finnes penger til alle disse gode intensjonene. I tillegg har de andre politiske partiene, med få unntak, gått med på å kreve oss mer penger for å dekke opp om sine egne politiske blemmer, feighet eller inkompetanse om du vil. Men gjort er gjort og skjært er skjært – det må vi også leve med. Men nei, Meløy Frie Folkevalgte skal ikke flytte alt til Ørnes eller legge de andre bygdene døde for å endre på dette. Det vil heller ikke være det beste for Ørnes. Vi har ikke gått til valg på omkamp om barnehage slik Senterpartiet gjorde for legekontoret i Glomfjord for fire år siden. Ørnes tok en for laget og har akseptert at kommunesenteret ikke har barnehage. Vi forstår dette som et tiltak for å få kontroll på kommunens økonomi, og unner Neverdal den flotte barnehagen det har blitt. Så skal vi heller kjøre ungene våre dit eller til Reipå.

Vi forstår at legekontorene trenger samme medisin. For å bygge kompetanse og bruke ressursene på en bedre måte, både når det gjelder sykepleiere, helsesekretærer og ikke minst leger. Vi forstår at det er en årsak til at over halvparten av oss mangler en fastlege, men vi kjenner ikke alle årsakene. Vi går til valg på at vi skal finne disse årsakene, offentligjøre dem og gjøre noe med dem. Vi forstår de demografiske utfordringene kommunen står ovenfor med flere eldre og færre barn, og vi forstår at kommunen må kjempe om kvalifisert arbeidskraft med formalkompetanse. Det er årsaken til at vi går til valg på samlokalisering av skoler – dere må tro oss på det. For den demografiske utviklingen gjør at det må overføres penger fra barn til eldre, i tillegg må det spares grunnet færre innbyggere. Men vi skal ikke flytte alt til Ørnes av den grunn.

Ingen skal være i tvil om at Reipå en den største fiskerihavna med det sterkeste fiskerimiljøet i kommunen. Etableringene i og rundt havna på Reipå genererer mange arbeidsplasser og skattekroner til kommunen. Og ingen skal være i tvil om at Meløy Frie Folkevalgte ønsker å videreutvikle både havna og Reipå. Og selvfølgelig skal vi fortsette der andre ikke strekker til. Vi vil at kommunen skal sette press på fylke slik at gang- og sykkelvei fra Høgseth til Dalen får sin oppstart. Vi vil undersøke om det kan bygges mer hus på Fore og etableres mer industri langs Parkveien. Men kanskje er vi for sein til det siste siden kommunens arealplan skal vedtas i disse dager. Men vi skal uansett finne en etterbruk av Reipå skole som innbyggerne kan ta del i.

Ingen skal være i tvil om at Glomfjord er kommunens største industristed og et kraftsenter hva angår kompetansearbeidsplasser. Og ingen skal ære i tvil om Kulturhuset og Folkebadet fortsatt skal ligge i Glomfjord – selvfølgelig skal de være der. Meløy Frie Folkevalgte vil over hodet ikke flytte Glomfjord til Ørnes, selv om John Howard Bottolfsen og SV skal ha deg til å tro noe annet. Vi skal presse frem bytte av amfiet i Kulturhuset siden vedtaket og pengene allerede er der. Vi vil at huset rigges til kulturarrangementer med eget lyd og lysanlegg, og drives av en kulturhusvert som kan bistå i alle sammenhenger. Kanskje kan denne verten kombineres med drift av Svartisen AS og Glomfjord Alpinsenter AS. For Glomfjord Alpinsenter bør få den utviklingen det fortjener og bygges til et regionalt turistmål med «Glomfjordtrappa», Tverrfjell og Istinden som trekkplaster.

Ingen skal være i tvil om at Vall og Engavågen skal være en del av kommunens omsorgstilbud. Vi går til valg på at Vall sykehjem skal bære kommunens demenstilbud. Ikke fordi vi har mye kompetanse på demens. Men fordi vi ser at Ørnes sykehjem ikke har evnet og tatt tak i dette, og vi mener Vall har infrastrukturen som egner seg bedre. Om dette ikke er mulig å få til, skal vi uansett jobbe for at det skal være et omsorgstilbud på Engavågen – for kommunen trenger flere omsorgsplasser. Men vi kan ikke love samfunnshall. Det vil være blodig urettferdig at vi som blodferske kommunepolitikere, skal love dere en hall som absolutt ingen andre har klart å realisere før – uansett hvor mye de har lovet det. Spesielt i den økonomiske situasjonen kommunen står i nå. Det kan vi dessverre ikke, ikke når kommunen betaler lønninger med kassakreditt – da lyver vi dere rett opp i øynene, og det vil vi ikke.

Ingen skal være i tvil om kommunen har ansvar i Neverdal, på Selstad, Ågskardet, Halsa, Bjærangsfjorden, Grønnøya, Åmøya, Vassdalsvik, Bolga, Støtt eller Meløya. Og Meløy Frie Folkevalgte vil overhodet ikke flytte disse plassene til Ørnes, det vil heller ikke være det beste for hverken Ørnes eller Meløy. Men vi ber om forståelse for at vi har valgt oss noen saker vi mener er spesielt viktig i den situasjonen Meløy kommune står i akkurat nå. Så om vårt listeprogram ikke nevner din plass spesielt, betyr ikke det at plassen er mindre verdt av den grunn – overhodet ikke. Og vi kan godt være de første til å applaudere den investeringen Meløy kommune blant annet har gjort i barnehage på Neverdal, industriområdet på Halsa og fiskerihavn på Grønnøya. Selvfølgelig skal Meløy kommune bygge videre på det hver enkelt plass, bygd eller grend kan være best til.

Men ingen må være i tvil om at Meløy kommune står i en alvorlig økonomisk situasjon. Og i motsetning til partiet Rødt, kan vi ikke med vår aller beste vilje, klare å se hvordan kommunen skal ha økonomi til å drifte åtte skoler de neste årene. Vi kan heller ikke klare å se hvordan Senterpartiet skal bemanne de samme åtte skolene med kvalifiserte lærere – og Meløy Frie Folkevalgte vil at alle barn og unge skal ha kvalifiserte lære. Og vi vil at alle lærerne skal få jobbe i et læringspositivt skolemiljø til beste for alle oss. Så får det heller være at vi må flytte på noen elever – det må vi heller leve med.

Ikke alle har forstått eller vil forstå, hva vi vil med Meløy Frie Folkevalgte og hva det er for noe. Senterpartiet oppfatter oss som et ungdomsopprør og mener vi tilfører meløypolitikken ingenting nytt. Vi blir heldigvis ikke definert som et protestparti, det skal vi ta med oss videre. For Meløy Frie Folkevalgte vil ikke gjøre mer av det som ikke fungerer. Vi mener selv at det er vi som tilfører noe nytt. For hvor mange har før gått til valg på nedlegging av legekontor og samlokalisering av skoler? I utgangspunktet må jo det være et politisk selvmord. Men vi skal ikke dele ut ferdigutfylte valglister. Vi skal være ærlige og redelige i det vi gjør, og vi skal ha full forståelse og være de første til å akseptere det, om du ikke tenker likt som oss. Men om du tror at vi kan være de «nye kostene» inn i Meløypolitikken, om du har tro på at våre saker kan bidra positivt, ja da tar vi din stemme med oss inn i kommunestyret. Der skal vi bidra med respekt og toleranse, på en måte som kan føre Meløy kommune inn i en bedre fremtid enn den vi kan se for oss i dag.

Og tusen takk til alle dere som har gitt oss tommelen opp og støttet oss i årets valgkamp – dere er grunnen til at vi klarer å stå i det. Godt valg til dere alle sammen.

 

Hilsen Leif Arne Krogh,
For Meløy Frie Folkevalgte

Debatt
Mediehuset Kulingen AS oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.