Marthe Barvik, 2. kandidat Meløy Senterparti. Foto: privat
Debattinnlegg

Ungdommen - framtiden vår

Da jeg var ung hadde vi ikke en organisert og tydelig stemme inn i styre og stell i kommunen vår. Vi måtte vente til det ble valgår og vi ble myndige til det virkelig skulle gjelde.


Jeg husker godt første gang jeg brukte stemmeretten min. I et stemmeavlukke på et postkontor i Mandal i 1997 skulle jeg finne det partiet som jeg mente var den rette for meg. Jeg var 18 år, og kjente godt på det ansvaret det innebar. Det var noe høytidelig over det hele. Valget falt på Senterpartiet. Jeg stemmer fortsatt SP og i år er jeg så heldig at jeg for andre gang kan stille til valg for partiet som er det rette for meg.

Mye har endret seg i hvordan det er å være ung siden de fleste av de kommende folkevalgte i kommunen var unge. Sosiale medier, «generasjon prestasjon», kroppspress, rus osv. For oss voksne er det vanskelig å sette oss helt inn i hvordan er å være ung i dagens samfunn. Men, i Meløy er det en ting vi kan gjøre for å forstå litt bedre hvordan det er å være ung i dag og få gode innspill på hva som opptar de unge i Meløy. Vi kan inkludere ungdommen enda mer i saker som omhandler dem. I Meløy kommune har heldigvis ungdommen denne muligheten til å kunne påvirke i ung alder, før de blir myndige.

I Meløy kommune har vi etablert Meløy Ungdomsråd, MUR. Hvert år velger kommunens ungdommer representanter fra hele kommunen som skal fremme ungdommenes synspunkter og ønsker overfor det politiske Meløy. Alle skoler er representert, og det er mange unge som ønsker å kunne få bidra slik at det er trygt og godt å vokse opp her.

Som representant i denne periodens kommunestyre og formannskap har jeg ved flere anledninger vært så heldig å få møtt representantene som har sittet i MUR. Senest nå i mai hadde formannskapet et veldig nyttig møte med gode samtaler og diskusjoner med MUR. Flere av sakene som de tok opp da har gått igjen, og da spesielt det å etablere gode og flere møteplasser for ungdommen, gode skysstilbud samt rusproblematikken. Disse flotte ungdommene har mange gode bidrag inn mot politikken som det er viktig at vi som folkevalgte tar med oss.

De som er representanter i MUR skal med årene få avgi sin stemme ved et lokalvalg, men det er viktig å få disse samt alle andre unge i Meløy til å forstå at deres stemme også blir hørt før de blir myndige. Dette gjennom et godt samarbeid mellom de folkevalgte i Meløy kommune og MUR. Kan dette være med på å skape endring og utvikling, og skape en god oppvekst i Meløy, vil dette kanskje være med på å skape en kommune som de unge har lyst å bli boende i. Eller som de vil flytte tilbake til etter endt utdanning. Ungdommen er tross alt framtiden vår.

Derfor har Meløy Senterparti programfestet at vi vil samarbeide med Meløy ungdomsråd for å opprette og opprettholde ungdomsklubber og lignende tilbud i hele kommunen. 

Marthe Barvik, 2. kandidat Meløy Senterparti

 

 

Debatt
Mediehuset Kulingen AS oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.