Daniel Bjarmann-simonsen er en av forfatterne av denne felles pressemeldingen fra NHO Nordland, NHO Arktis og LO Nordland, Troms og Finnmark. Foto: NHO Nordland.

Unngå søringkarantene!

Skrevet av Pressemelding
26.01.2021 13:18 - OPPDATERT 02.02.2021 15:01

PRESSEMELDING:: Hele landet er nå opptatt av å bekjempe det muterte korona-viruset og diskusjonen om lokale karantenetiltak og reiserestriksjoner er igjen aktuell. 

NHO og LO i nord forstår at kommuner er redde for å få spredning av det muterte viruset, men ber likevel om at kommunene lar være å innføre egne karanteneregler reisende sørfra, om de er bosatt i nord eller ikke.

NHO og LO nord er enige i at liv og helse er viktigst. Samtidig håper vi å kunne samarbeide om å redde arbeidsplasser og bedrifter.  

NHO og LO i nord har derfor gått sammen om et brev til kommunene i Nord-Norge, med en konkret oppfordring om å unngå nye «søringkarantener». Det vil kunne føre til katastrofe for bedriftene og arbeidsplassene. 

Fra krise til katastrofe

NHOs medlemsundersøkelse i januar viser at flere av våre bedrifter i nord har gått fra krise til katastrofe. Stadig flere frykter konkurs som følge av blant annet mindre omsetning, større likviditetsproblemer og redusert ordretilgang. Manglende forutsigbarhet og stadige endringer er også en stor utfordring for bedrifter som ønsker å holde hjulene i gang.

Arbeids- og næringslivet i vår landsdel er avhengig arbeidskraft utenfra og stor arbeidskraftmobilitet. En «søringkarantene» vil derfor gjøre situasjonen enda verre for bedrifter og bransjer som er avhengige av å hente nødvendig kompetanse fra andre steder i landet, men også for nordnorske bedrifter som har oppdrag i sør.

NHO Arktis, NHO Nordland, LO Troms og Finnmark og LO Nordland oppfordrer i brevet til kommunene å følge de nasjonale retningslinjene og fraråder særegne lokale karanteneregler. Det er i tråd med oppfordringen til Helse og omsorgsdepartementet i deres veileder til kommunene. 

For å holde hjulene i gang er forutsigbarhet og arbeidsmobilitet helt avgjørende. Vi ber derfor kommunene om å ta hensyn til bedriftene og: 

[annonse]
1.      Gi en generell åpning for arbeidskraftmobilitet for å sikre bedriftene tilgang til nødvendig arbeidskraft og vareflyt. 

2.      Søk sammen på tvers av kommuner for å finne enhetlige løsninger. Det bidrar til å redusere ulike karantenebestemmelser i en og samme region. 

Behovet for dialog mellom partene i arbeidslivet og kommunene er viktigere enn noensinne. Det er kun slik vi kan sikre god arbeidsflyt for bedriftene og arbeidstakerne, også nå i krisetider.

 

Målfrid Baik, regiondirektør NHO Arktis, 99259458 

Daniel Bjarmann-Simonsen, regiondirektør NHO Nordland, 99229008 

Rita Lekang, regionleder LO Nordland, 91547929 

Bjørn Johansen, regionleder LO Troms og Finnmark, 97597070

Debatt
Kulingen oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.