Kulingen utgave 32, 2019

Valg av trase fylkesvei 17 Storvik/Reppen

Skrevet av Ingunn Annie Dahle
05.09.2019 14:00 - OPPDATERT 06.09.2019 08:02

Grendelagene på Ågskardet og Halsa krever ny vurdering av trasevalg Fv 17 Storvik - Reppen.

Dette med bakgrunn av at nytt trasevalg vil gi bedre kommunikasjon mellom bygdene, styrke bosettingen og dermed trygge arbeidsplasser.

Trase valget som ble gjort i 31/3 2016 med alternativ 1 over Svartisen, må derfor endres til alternativ 2.2, med tverrtunell Bjærangsfjord – Storvik og undersjøisk tunell mellom Halsa - Ågskardet.

Dette kravet støttes av grendelagene og næringslivet i de 2 bygdene.

Det er flere gode grunner for dette trasevalget:                                                                          Nytt trasevalg vil gi betydelig kortere vei for 1700 mennesker på Engavågen, Halsa og Ågskardet til kommunesenteret Ørnes med sin handelsnæring, offentlig tjenestetilbud og trafikknutepunkt.

En tettere kommunikasjon mellom bygdene vil gi næringslivet betydelige fordeler ved lettere tilgang til arbeidskraft, samt redusere kostnadene på varetransport.

Det meste av offentlige kommunikasjoner følger stamveiene, og valgte trasevalg 1.1 vil gi betydelig redusert kommunikasjon for de tre bygdene.

Veistrekningen Halsa / Braset er i tillegg utfordrende å finne en sikker traseløsning for.

Befolkningsutviklingen i Meløy kommune har de siste årene vært negativ. Nytt trasevalg vil bidra til å motvirke denne samfunnsutviklingen, der folk flytter fra bygdene og inn til byene. Det er derfor viktig å ta konsekvensen av Meløy kommunes prosjekt ”Tett På” et verktøy for å profilere Meløy, få folk til å bo her og knytte oss tettere sammen.

Nytt trasevalg vil åpne for investeringer på Svartisen som ikke vil la seg realisere med alternativ 1.1 . Valgte alternativ binder opp store arealer og skaper usikkerhet og berører mulige framtidige investeringer i Svartisen området.

Ny trase til alternativ 2.2 vil gjøre det mulig å lage en permanent kai løsning for overfarten til Svartisen med støtte fra Norske turistveier.Ved valg av alternativ 1.1 vil ikke en slik støtte være mulig.

Med dagens trasevalg går Meløy motsatt vei av eksempelvis Bjarkøyforbindelsen i Troms og Nordøyveien i Haram/ Sandøy kommuner. Disse knytter sammen kommuner og bygder med flere undersjøiske tunneler.

I Rødøy er det ca.250 innbyggere som får lengere vei til Ørnes med alternativ 2.2, de som bor i Jektvik og Nordværnes området. Resterende befolkning i Rødøy, Tjongsfjord området vil få kortere vei ved endret trasevalg 2.2. 

Med dette som bakgrunn må saken opp til ny behandling for å kunne møte dagens og framtidens utfordringer og legge til rette for en positiv utvikling av Meløy kommune.

Halsa Grendelag og Åg Grendelag

Les også:

Debatt
Kulingen oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.