- Man må tilbake til 1984 for å finne noe lignende, sier Ola Kaldager. Foto: arkiv.

Varaordføreren i Gildeskål: - Vi har avdekket store hull i smittespredningen

Skrevet av Hilde Kvammen
15.03.2020 15:30 - OPPDATERT 16.03.2020 19:12

Varaordfører Ola Kaldager (Gildeskållista) mener norske og utenlandske trailersjåfører nå utgjør en stor smitterisiko i landet vårt.

Gildeskål kommune satte tidlig krisestab og iverksatte en rekke tiltak for å redusere og stoppe smittespredningen av koronaviruset. 

Bekymringsverdig, mener Kaldager 

- Vi valgte å være føre-var og stenge skoler og barnehager før resten av landet, sier Kaldager. Det planlagte kommunestyremøtet torsdag ble også utsatt. 
- Men rett før jeg gikk i møte med ordføreren og før kommunen gikk i krisestab, traff jeg på en utenlandsk trailersjåfør som fortalte at han var på vei ut til lakseslakteriet på Sør-Arnøy. Regjeringen har enda ikke valgt å stenge grensene, og det mener jeg er bekymringsverdig. Nå åpner vi for å spre smitten videre over landegrensene i Europa og videre til Norge, mener Kaldager som ikke er nådig i sin kritikk av styresmaktene.  
- Det er fremkommet et betydelig hull i våre tiltak i smittespredningen, mener han. 

Store smittehull 

Daglig ankommer det et varierende antall trailere til kommunene i Nordland som skal hente fisk.
-Det er både norske og utenlandske trailere. Det sier seg selv at hygienen om bord på disse trailerne er svak. En del av disse trailerne kommer fra høyrisiko-land som Italia og Østerrike. Det er også svært vanlig at passasjerene benytter WC ombord i ferjen til sitt morgentoalett, sier varaordføreren. Søndag ettermiddag har alle ansatte på fergene i Nordland fått beskjed om å stoppe billettering på fergene med øyeblikkelig virkning. Formålet er å hindre smitte fra sjåfør til billettør. Kaldager mener utfordringen med smittefare på fergene gjelder alle kommunene i Nordland.  
- Og spesielt de som har lakseslakterier og får besøk av et stort antall utenlandske og norske trailere som har kjørt gjennom eller oppholdet seg i land og områder med stor smittefare, sier han. 

Fylkesmannen er orientert 

Han forteller at forholdet nå er tatt opp med Fylkesmannen og Fylkeskommunen for å iverksette tiltak som kan redusere eller stoppe denne smittemuligheten.
- God håndhygiene er fortsatt svært viktig under og etter opphold på ferjen, mener Kaldager. For å få kontroll på grenseovergangene mot Nordland og på trailertrafikken i hele Nordland ber varaordføreren: 
- Det er på tide at regionale myndigheter får nødvendige fullmakter til å iverksette tiltak som tetter igjen dette hullet i vårt smittegjerde, sier han. 


Distriktene i bakevja  

Han mener mange kommuner som bedriver eksport av produkter og varer ut av landet nå står overfor en ekstra utfordring med utenlandske trailersjåfører som potensielt kan være smittebærere.
- Som politiker har jeg fått flere skriv fra myndighetene de siste dagene. Der skriver de om viktigheten av renhold og hygiene på busser og trikker. Ferger og hurtigbåter blir ikke nevnt. Distriktene havner i bakleksa. Det sier seg selv at en trailersjåfør som kjører over lange avstander kan spre smitte rundt på bensinstasjoner, fergene og butikkene våre, sier Kaldager.

Krever grensestopp

I går, lørdag, gikk Troms og Finnmark og Nordland ut og bad regjeringen stenge grenseovergangene i landet. De ønsker primært å unngå det uavklarte ansvarsområdet reiselivsbedriftene i nord nå gir tilbakemelding om at de kjenner på. I går kveld varslet statsminister Erna Solberg utstrakt grensekontroll fra mandag 16. mars klokken 18:00. Men transport og forsyning av varer vil fortsette som før, varslet justisministeren i en pressemelding. 

- På etterskudd 

Ola Kaldager mener regjeringen burde satt inn restriktive tiltak langt tidligere.  
- Det haster. Jeg er redd for at Norge kommer på etterskudd. Dette var en varslet krise som vi kunne taklet langt bedre. Jeg synes regjeringen burde trukket på den store, røde knappen langt tidligere, sier Kaldager. 

Debatt
Kulingen oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.