VI og RÅDMANNEN

Skrevet av Olav Terje Hoff
24.02.2021 17:20 - OPPDATERT 24.02.2021 22:16

Det er med undring jeg leser uttalelse fra  Krogh  og Heimdal fra Kulingen av 12.02.21, at hvis posisjonen hadde stemt for deres budsjettforslag  til budsjett ville  budsjettet vært i balanse og godtatt.

Rådmannen la frem et budsjettforslag med flere millioner i underskudd og kom ikke med noen forslag til reduksjon av driften. Det hadde hun gjort tidligere år uten å bli hørt. Og anmodet videre kommune styret å komme med forslag til reduksjoner.


Når så ikke opposisjonen la frem et eneste kronebeløp i besparelse er det uforståelig at de hevder budsjettet skulle komme i balanse. Men, det er positivt at det kan igangsettes politisk samarbeid for å bringe økonomien i balanse.


I rådmannens avslutningsinlegg i budsjettsaken siterer Kulingen helt korrekt rådmannens uttalelse der hun hevder at hvis budsjettet innsendes Fylkesmannen med merforbruk havnet kommunen direkte på Robeklista. Artikkelen viser at uttalelsen var feil, man får budsjettet tilbake med mulighet til å arbeide videre og komme med korrigeringer for å få det i balanse. Rådmannens uttalelse oppleves ikke som annet enn feilinformasjon og skremselspropaganda.


Det synes som at essensen er at Helsehus i Jektvik skal ut av investeringsbudsjettet og at Industriområde Vågaholmen skal inn på førsteplass.
Kostnadene ved etablering av Helsehus i Jektvik er ikke beregnet . Det skal ikke etableres nye kommunale tjenester men tilrettelegges for fremtidige tjenester. Det er derfor utfordrende å forstå at driftsutgiftene skal økes i tillegg vil det være husleieinntekter som følge av at tannhelsetjenesten flytter dit.

Det er da bare investeringskostnadene som ikke er beregnet , de er også usikre all den tid kommunestyret ikke har sagt noe om finansiering. Rådmannen ville heller ikke spekulere på investeringskostnadene på kommunestyremøtet i desember.
Når det gjelder industriområde Vågaholmen kommer det stadig kommentarer om at det er vedtatt for flere år siden og politikerne er næringsfiendtlig .
Industriområdet har vært på investeringsbudsjettet i to tre år, med tydelige prioriteringer.

Da kommunestyret vedtok reguleringsplanen p å Industriområde Vågaholmen ble det tydelig poengtert at det var en reguleringsplan som skulle vedtas og at  eventuelt industriprosjekt kom i ettertid.

Ettersom utbygging etterlyses ville det vel være på sin plass med informasjon om prosjektet til Rødøys befolkning om hva prosjektet innebærer.
Tidligere store prosjekter har vært godt informert  til befolkningen i møter og media ellers. Man har vært orientert om grunnavståelser, tomtepriser, tydelig informasjon om kommunens deltagelse og hva prosjektene innebar.

Men når det gjelder Industriområde Vågaholmen høres intet.
Er der et prosjekt eller ikke, det er vanskelig å si at noen er næringsfiendtlig før de har sett prosjektet.
Grunnavståelser har i tidligere store prosjekt vært punkt en, før regulering starter, men ikke her, man kan spørre seg hvorfor?

Alle ønsker å ha en kommune og krets med bolyst. Hva som skal til for å øke bolysten kunne jo vært en diskusjon i seg selv , da kunne en også få svar på hvorfor bolysten er dårlig, og hva som eventuelt kunne bedre bolysten. Det hadde vært interessant å se det skrevet i ord , tror det skal mer til enn å kutte helsehus i Jektvik og få Industriområde Vågaholmen på topp.

Olav T Hoff

[annonse]

Les mer om:

Debatt
Debatt
Kulingen oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.