Siv Mossleth. Foto: privat
Debattinnlegg

Vi trenger at bonden trives

For bonden blir gården en stor del av livet. Barn, julaften, dyrlegen, 17. mai, såing, høsting, gjødsling, kraftfôrregninger og avdrag på fjøset veves sammen med få fridager og stort ansvar.


Landbruket er en av de næringene der flest dør på jobb. 54 mennesker mistet livet under arbeid på gårdene i perioden 2012 til 2021. I 2021 var det klemulykker, en fallulykke og storfe som tok livet av fem personer. En ulykkeskommisjon for landbruket kan bidra til at nullvisjonen for dødsulykker i næringa nås. Rundt 240 utsettes hvert år for ulykker som gir varige fysiske skader. Mange uhell blir ikke rapportert, og et høyt antall bønder har slitasjeskader på grunn av høy arbeidsbelastning over lang tid.

Det er viktig å senke terskelen for å spørre om hjelp når folk sliter, også i landbruket. Å oppleve psykiske utfordringer er ikke uvanlig. Alle parter i landbruket må skape og styrke muligheter for å ta opp temaet. Bønder må sette helse som en faktor i driftsplanen. Bekymringene i landbruket kan handle om arbeid som skulle vært gjort, manglende fellesskap og om økonomi. En gårdbruker har ansvaret for drifta og for egen situasjon. Men mange arbeider alene og har husdyr. Det kan ende med både en menneskelig tragedie og en dyretragedie.

Å ha beitedyr som er utsatt for rovvilt gir mye merarbeid i form av økt tilsyn og dokumentasjon for å få kontroll på skadde og døde dyr. Alt ekstraarbeid er en belastning i seg selv, men det aller tyngste er den psykiske påkjenningen, særlig om rovvilt ikke tas ut. Ingen er uberørte når de mister dyr eller finner drepte og skadde dyr.

Folk i landbruket produserer ikke mat til seg selv, men til oss alle. De tar et samfunnsansvar for at vi skal ha sunn og trygg mat på bordet. Derfor er det viktig at rammene til landbruket er bra. Jeg er glad for at Senterpartiet vil gi gårdbrukere samme inntektsmuligheter som andre, og en opptrapping for å tette inntektsgapet. De to siste jordbruksoppgjørene er en god start.

Jeg er bekymret for at alternativet til Senterpartiet i regjering er at Høyres prioriteringer får ny grobunn. Høyre varslet et milliardkutt i årets inngåtte jordbruksavtale. De ville kutte 1,2 milliarder i norsk mattrygghet, sjølforsyning og beredskap. Høyre vil øke pumpeprisen på avgiftsfri diesel med kr 1,45 per liter. Høyre vil innføre en CO2-avgift for landbruket på 100 kr pr tonn CO2, som medfører en avgiftsøkning på 460 millioner og de vil innføre en ny avgift på melk. De kutter også ut Bionova med 87,5 millioner. Høyre kutter også beredskapslagring av korn med 20 millioner, mens det er krig i Europas kornkammer. 

Å gi gode vilkår for landbruket i hele landet er viktig. Vi trenger en variert bruksstruktur hvor det også er plass for små og mellomstore gårder. Vi trenger en restriktiv rovviltpolitikk hvor skadedyr tas ut raskt og effektivt.

Vi trenger at bonden tjener penger, og trives med yrket og livet på gården.

Siv Mossleth (Sp)
Stortingsrepresentant fra Nordland

Debatt
Mediehuset Kulingen AS oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.