Sirianna Stormo Pettersen mener at utenforskap blir en stadig større utfordring. Foto: Thor-Wiggo Skille

VI TRENGER ET KRAFTTAK MOT UTENFORSKAP

Denne uka vedtok fylkestinget en strategi mot ungt utenforskap.

Initiativet til strategien kom fra Miljøpartiet De Grønne tidlig i 2020, der vi fikk med oss hele komité for kultur, miljø og folkehelse på å etterspørre en slik strategi.

Bakgrunnen for forslaget var en opplevelse av at utenforskap blir en stadig større samfunnsutfordring, noe den nye strategien belyser nærmere. Når 7000 unge over 16 år i Nordland står utenfor arbeid, utdanning og opplæring, kan vi ikke si oss fornøyd. Når 21 % av alle elever som startet i videregående opplæring i 2014, ikke har oppnådd studiekompetanse eller fagbrev, har vi en jobb å gjøre.

Fylkeskommunen har iverksatt en rekke tiltak for å øke gjennomføringen i videregående skole de siste årene. Så langt har vi altså ikke lyktes.

Miljøpartiet De Grønne i Nordland er glad for at strategien er på plass, og kommer til å følge nøye med på arbeidet med å redusere utenforskap i Nordland. Vi vil følge opp strategien med de nødvendige ressursene, for fortsatt har vi en lang vei å gå for å skape et inkluderende Nordland med mindre forskjeller.

Debatt
Kulingen oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.