KJEMPER: Tore Mosand i Nordland Betong (t.v) og Odd-Emil Ingebrigtsen i BRUS, vil kjempe for grusuttak i Fonndalen. Foto: Lars Antonsen - Designia

Vil kjempe for uttak i Fonndalen

Skrevet av Hanne Hammernes
18.08.2018 15:00

MELØY: Salten er i ferd med å gå tom for grus, og Nordland Betong vil kjempe for å få tilgang til grus fra Fonndalen, skriver de i felles pressemelding med Bodøregionens Utviklingsselskap (BRUS).

Meløy kommune sitter på en svært viktig grusressurs i Fonndalen. Nordland Betong er villig til å strekke seg svært langt for å få tilgang til massene. 

I tillegg mener tidligere regiondirektør i NHO, Ivar Kristiansen at Meløy er i en svært utfordrende situasjon og har naturlig nok behov for nye og varige arbeidsplasser, står det i pressemeldingen.

Næringsinteresser og flere arbeidsplasser står mot reiseliv og vern ved turistattraksjonen Engenbreen, som er en del av Svartisen. Nordland Betong ser for seg en kombinasjonsdrift mellom reiseliv og næring, ved å ta ut mindre mengder mer skånsomt. Det vil kunne gi Meløy 3-4 sårt tiltrengte arbeidsplasser, mener bedriften.

– For Meløys vedkommende handler det mest om hvordan kommunen kan snu en negativ trend. Kommunen er blant de kommunene i Nordland som har fått flest tilbakeslag de siste 8-10 årene når det gjelder næringsutvikling, sier Ivar Kristiansen. Kristiansen har likevel stor tro på at kommunen med sine ressurser og industrikultur er godt i stand til å snu motgang til vekst. Han er blant annet tidligere stortingsrepresentant og NHO-direktør i Nordland.

Han mener Nordland Betong rett og slett har et meget godt tilbud til kommunen. Nemlig noe så sjeldent som et tilbud om nye arbeidsplasser som i tillegg vil gi store ringvirkninger for både elektrofirmaer, snekkere, transportfirmaer og rørleggere for å nevne noe.

– Jeg oppfatter kommunens lederskap og næringsliv som positive i sin tilnærming til fortsatt å kunne forbli ett av Nordlands flaggskip innenfor industriell utvikling. Men, i en slik situasjon som den Meløy befinner seg i er det naturlig nok krevende å fatte konfliktfulle beslutninger, sier han i pressemeldingen.

Det er fare for at grusuttakene i Salten må stenge fordi de er i ferd med å gå tomme, samtidig som det er store byggeprosjekter på gang, og Bodøregionens utviklingsselskap (BRUS) har også engasjert seg i saken om å få tilgang til ressursene i Fonndalen.

Blir man tvunget til å importere grus, blir arbeidsplassene skapt i Bodø og Trøndelag, ikke i Meløy, sier direktør for BRUS, Odd-Emil Ingebrigtsen.